Skip to main content
Skip header
Code Title Start year End year
SP2022/107 Innovative geoinformatics methods for monitoring the distribution and movement of people 2022 2022
SP2022/120 Transport accessibility, changes and mobility of seniors 2022 2022
21-22276S Accessibility modelling for seniors, perception of accessibility and determinants of their spatial mobility 2021 2023
RPP2021/68 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru 2021 2021
SP2021/35 Tree Species Classification of Drone Hyperspectral Data 2021 2021
SP2021/36 Detekcia pohybu obyvateľstva pomocou snímok veľmi vysokého rozlíšenia 2021 2021
CK01000190 Sensor measurements of urban footways to support mobility of disabled people 2020 2023
RPP2020/42 Výuka pokročilých technik sběru a analýzy prostorových dat pro navazující studium oboru Geoinformatika 2020 2020
SP2020/130 Using Global Navigation Satellite Systems for Meteorological Nowcasting Support 2020 2020
SP2020/48 Monitoring of underground gas storage facilities 2020 2020
HS9101901 CGI IT Czech Rep., Kačmař 2019 2021
HS5481904 Účastníci sympozia GIS Ostrava 2020 a doprovodné výstavy 2019 2020
RPP2019/42 Výuka pokročilých technik sběru a analýzy prostorových dat pro navazující studium oboru Geoinformatika 2019 2020
HS7411909 HS Flamingo,Horák,3869 2019 2019
OC-2017-1-22105 Invasive mosquito species as potential public health threat 2018 2022
TJ01000465 Effective Methods of Identification, Assessment and Monitoring of Safety Risk Areas Using Spatial Micro-data 2018 2019
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002507 Infrastructure support of education at HGF and KJ VSB-TUO 2017 2022
TB9500MV005(puv) Suggestions regarding national curriculum recommendations in geographic data field 2017 2017
RPP2016/133 Výuka pokročilých technik zpracování geodat pro navazující studium geoinformatiky 2016 2018
21630156 V4 Geoscience Conference and Meeting Gisáček 2016 2017
HS5481601 Český úřad zeměměřický a katastrální,Hor 2016 2016
SP2016/41 Crowdsourced geodata 2016 2016
TB9500MV005 Suggestions regarding national curriculum recommendations in geographic data field 2016 2016
FRVS2015/139 Úvodní multimediální podpora pro studium geoinformatiky 2015 2015
SP2015/38 Gravitační modelování specifických problémů v geoinformatice 2015 2015
HS5481404 Expert for 3D Landscape,Horák,5457 2014 2017
GA14-26831S Spatial simulation modelling of accessibility 2014 2016
FRVS2014/135 Tvorba studijních materiálů pro předmět Multimediální systémy 2014 2014
FRVS2014/80 Rozšíření cvičení předmětu Geografické informační systémy 2014 2014
IRP/2014/65 Inovace experimentálního pracoviště pro laserová měření 2014 2014
SP2014/19 Prostorové aspekty dopravních nehod v České republice 2014 2014
SP2013/141 Komplexní vizualizace průběhu dopravní mikrosimulace, validace a verifikace navržené multiagentové architektury 2013 2013
SfP 984430 Continuous Monitoring and Evaluation of Slope Deformation Hazards in Uzbekistan using Modern Remote Sensing Techniques 2012 2015
FRVS2012/1463 Modelování a simulace v geovědách 2012 2012
HS548201 ArteGIS CZ, Růžička, 5472 2012 2012
HS548204 ČUZK, Horák, 5457 2012 2012
HS548205 T - Mapy, Růžička, 5472 2012 2012
HS548206 MMO, Horák, 5457 2012 2012
SP2012/142 Vliv extrémních přírodních jevů a rizik na ekonomickou činnost člověka v krajině. 2012 2012
SP2012/168 Modelování vývoje prostorové distribuce ekonomických aktivit 2012 2012
SP2012/169 Tvorba časoprostorového modelu a dopravní mikrosimulace jej využívající 2012 2012
CZ.1.07/2.4.00/17.0069 Networking and development cooperation agencies in the network geoinformatic 2011 2014
HS548101 Programming solutions of Spatial analysis of labour market 2011 2011
HS548103 Analysis of crime in Ostrava (year 2009) 2011 2011
HS548104 T-MAPY s.r.o. - Ing.Růžička, 5472 2011 2011
SP2011/104 Automatizace procesu výpočtu obsahu vodních par v atmosféře a tvorba aplikace umožňující odstranění nežádoucích vlivů z velmi přesných GPS měření 2011 2011
SP2011/131 Metody lokalizace kriminálních činů a jejich prostorové aspekty 2011 2011
SP2011/24 Stochastická simulace sněhové pokrývky 2011 2011
GISacek 2011 2011 2011
CZ.1.07/2.2.00/15.0276 Increasing of competitiveness for students of geoinformatics by education innovation using advanced methods of statistical modelling, chaos, fuzzy, fractals 2010 2013
VESTA GIS dissemination workshop 2010 2011
0778/2010/ŠK GISáček 2010 2010 2010
B/CZ0046/3/0010 Longtime monitoring of mine subsidence of Northern Moravia using radar interferometry techniques - presentation of results 2010 2010
HS548001 MPSV, Horák, 5457 2010 2010
HS548003 ČUZK, Horák, 5457 2010 2010
ROZP2010/19/19 Innovation and equipment of laboratories for education 2010 2010
SP/2010146 Celulární automat pro simulaci odtoku kapaliny po zemském povrchu s využitím geoinformačních technologií 2010 2010
SP/2010149 Přesné zhodnocení změn reliéfu terénu ve vybraných lokalitách za pomocí radarové interferometrie v kombinaci s technologií GPS 2010 2010
SP/2010184 Výzkum klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů v Jihočeském kraji a vybraných oblastí Bavorska s využitím GIS 2010 2010
SP/2010188 Ověření možností datové analýzy v prostředí MS SQL SERVER 2008 aplikovanou prostřednictvím Business Intelligence 2010 2010
SP/2010192 Možnosti modelování přírodních a environmentálních rizik způsobených extrémními hydrometeorologickými situacemi 2010 2010
SP/2010198 Prostorové metriky demo-sociálních změn v urbánním prostředí 2010 2010
Longtime monitoring of mine subsidence of Northern Moravia using radar interferometry techniques - presentation of results 2010 2010
SIP5-CT-2006-030962 Humboldt 2009 2012
205/09/1159 The Intelligent System for Interactive Support of Thematic Map Design 2009 2011
HS548901 MPSV, Horák, 5457 2009 2009
HS548903 UHÚL, Horák, 5457 2009 2009
ROZP2009/19/18 Support of Individual Development of PhD Students of Geoinformatics 2009 2009
HS548801 MPSV ČR, Horák,,5457 2008 2008
HS548802 Povodí Odry, Stankovič,5489 2008 2008
HS548803 MND, Horák, 5457 2008 2008
GA 205/07/0797 Geoweb services orchestration 2007 2009
548701 Spatial Analysis of Labour Market 2007 2007 2007
MŽP-OG-79/07/GP Radar interferometry for geological risk evaluation 2007 2007
ROZP2007/221 Spolupráce při výuce technických a přírodovědných předmětů na středních školách a podpora zájmu nadané mládeže o ně 2007 2007
RT/9/2070397 Development of Data Warehouse 2007 2007
205/06/1037 Application of Geoinformation Technologies for Improvement of Rainfall-Runoff Relationships 2006 2008
548601 2006 2006
ROZP2006/406 2006 2006
ROZP2006/407 2006 2006
ROZP2006/662/1 Podpora zájmu mládeže o lepší poznávání přírody a přírodních věd s využitím moderní techniky 2006 2006
Data Processing for Mineral Deposits and Prognosis of the Moravia-Silesian Region 2006 2006
Database of transport connection for an Intergated information portal of Min. of Social Affairs 2006 2006
FT-TA2/009 Research and development of a modular system of the forming of application for integrated water management system 2005 2007
HS548501 2005 2005
GA105/03/0719 Visual system for metric 3D data gathering and processing in real time 2003 2005
EVK1-CT2002-00124 INTEGRATED WATER MANAGEMENT OF TRANSBOUNDARY CATCHMENTS 2002 2007
GA402/02/0855 Labour Market Modelling with Geoinformation Technology 2002 2004
GA402/99/0022 Spatial analysis of unemployment 1999 2000