Skip to main content
Skip header

Patent, utility model, registered design

FRISCHER, Robert, Ondřej KREJCAR, Kamil KUČA, Jiří HORÁK, Michal KAČMAŘÍK and Ondřej GRYCZ. Motiv spojů desky plošných spojů pro centrální uzel pro sběr senzorických dat s mikrokontrolérem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
RAPANT, Petr and Eduard SOJKA. Sestava pro automatický sběr třírozměrných vektorových dat. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
RAPANT, Petr, Daniela SZTURCOVÁ, Petr GAJDOŠ and Michal RADECKÝ. Autonomní systém podpory řidiče pro predikci, prevenci a redukci potenciálních kolizí při průjezdu křižovatkou. 2015. [Detail]