Skip to main content
Skip header

Software

STANĚK, František, Marcela JAROŠOVÁ, Radomír GRYGAR and Jan JELÍNEK. Software Model3D pro modelování ložisek a zajištění kompatibility použitých programů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
ORLÍK, Antonín. Webová aplikace pro konverzi a transformaci prostorových dat – MyGeodata Converter. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
ORLÍK, Antonín. On-line úložiště pro prostorová data – MyGeodata Drive. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
DROZDOVÁ, Michala, Lenka MALÉŘOVÁ and Marek SMETANA. Software pro hodnocení rizika územních celků. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
RAPANT, Petr and Tomáš INSPEKTOR. Toolbox ArcGISc pro predikci míry rizika vzniku přívalové povodně na úsecích vodních toků. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. [Detail]
ORLÍK, Antonín. Webové služby pro určení souřadnicového systému - s využitím geolokace a prvků umělé inteligence. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
VOJTEK, David and Jan VANDROL. STD Processor. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
RŮŽIČKA, Jan and Kateřina RŮŽIČKOVÁ. Nástroj pro kompresi digitálního modelu terénu do formátu JPEG2000. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
PEŇÁZ, Tomáš and Radek DOSTÁL. UserSupporter – nástroj pro rozvoj a přizpůsobení uživatelského rozhraní inteligentního systému CartoExpert pro interaktivní podporu při kartografické vizualizaci statistických dat. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
DROZDOVÁ, Michala and Jan PLUCAR. FIPA compliant MASarchitecture components. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
RŮŽIČKA, Jan and Kateřina RŮŽIČKOVÁ. Zásuvný modul pro MULE ESB pro zpracování zpráv protokolu Web Map Service. T-MAPY spol. s r.o., 2011. [Detail]
PEŇÁZ, Tomáš, Jan RŮŽIČKA and Radek DOSTÁL. CartoExpert - inteligentní nástroj pro interaktivní podporu při kartografické vizualizaci statistických dat. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
FOJTÍK, David and Jiří HORÁK. AddressGeocoder. VŠB-TUO, 2011. [Detail]
FOJTÍK, David and Jiří HORÁK. Tram MPS. VŠB-TUO, 2011. [Detail]
HORÁK, Jiří and David FOJTÍK. Budovy. VŠB-TUO, 2011. [Detail]
FOJTÍK, David and Jiří HORÁK. NewDOK. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010. [Detail]
FOJTÍK, David and Jiří HORÁK. PAExport. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010. [Detail]
FOJTÍK, David and Jiří HORÁK. RepaintMagic. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010. [Detail]
CIRBUS, Juraj. Aplikácia pre simuláciu stekania kvapaliny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
VOJTEK, David and Jiří HORÁK. XLS2DBF. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
VOJTEK, David. GNSS Prediction Tools. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
FOJTÍK, David and Bronislava HORÁKOVÁ. MIDASLite. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2009. [Detail]
ŠELIGA, Michal, Roman KASPER, Vladimír MARŠÍK, Martin PRAGER, František KLÍMEK and Jan RŮŽIČKA. Administrátorská konzole. Hradec Králové: T-MAPY spol. s r.o., 2008. [Detail]
FOJTÍK, David, Jiří HORÁK and Monika ŠEDĚNKOVÁ. Transport Accessibility Measures. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]
PEŇÁZ, Tomáš, Radek DOSTÁL and Tomáš URBANČÍK. Elektronický Atlas požární ochrany ČR. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]