Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu studentům a AP univerzity pro předmět Údržba a konzervace technických památek pro obor Geovědní a montánní turismus
Code
RPP2019/37
Solver
Start year
2019
End year
2020
Proposer
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Projekt bude mapovat vybrané technické montánní památky České republiky formou výukových videí dostupných na webových stránkách katedry khib.vsb.cz a na Youtube. Předmět bakalářského studia Údržba a konzervace technických památek je svou náplní zaměřen především na praktické poznání původního účelu dané památky v důlním provozu a její následné údržby a konzervace technických památek, které vznikly po ukončení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. V těchto videích budou tyto památky vhodně prezentovány, např. charakteristika památky, její historie včetně zařazení do katalogu kulturních památek, a také způsob údržby a konzervace. Přestože součástí předmětu je i třídenní exkurze po vybraných technických památkách, není možné navštívit v tak krátkém období jejich větší množství. Tento projekt by měl napomoci studentům nejen oboru Geovědní a montánní turismus a i dalším studentům našich oborů, například Těžba nerostných surovin, Geologické inženýrství a Evropská škola pro technické využití brownfields, aby se formou videí s odborným výkladem na danou problematiku dozvědět více o technických památkách a jejich údržbě v lokalitách, které nebývají zahrnuty v rámci exkurze.
Back