Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

VRUBLOVÁ, Dana, Martin VRUBEL, Ivan MAŇAS a Liliana NÁBĚLKOVÁ. MĚŘICKÝ SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ POLOHY RÝPADEL A ZAKLADAČŮ JAKO PŘÍSPĚVEK K AUTOMATIZACI PROCESU TĚŽBY NA SEVEROČESKÝCH DOLECH A.S. In: Sborník referátů mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2018 : XXV. konference SDMG, z. s. Plzeň 24.–26. říjen 2018. Plzeň: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4226-4. [Detail]
MICHALUSOVÁ, Markéta, Roman KAPICA a Dana VRUBLOVÁ. Vliv důlních činností na kostel Slezské církve evangelické v Orlové. In: Sborník referátů XIX. konference Společnosti důlních měřičů a geologů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 135-143. ISBN 978-80-248-2824-4. [Detail]