HGF Hornicko-geologická fakulta
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
Osoba Telefon Adresa
Ing. Šancer Jindřich, Ph.D.
Ředitel ICT (511)
Vedoucí útvaru (511)
Zástupce vedoucího (542)
Akademický pracovník (542)
jindrich.sancer@vsb.cz 597 325 415
597 325 287
A 934, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

A 939, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D.
Vedoucí útvaru (546)
Vedoucí VP2 ICT (511)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Senior researcher (511)
silvie.heviankova@vsb.cz 597 323 347 JA 416, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Garant oboru Geologické inženýrství, bakalářské studium (541)
martin.klempa@vsb.cz 597 325 496
597 323 082
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Bendová Miroslava, Ph.D.
Finanční manažer (511)
miroslava.bendova@vsb.cz 597 321 245 A 935, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Honová Kristýna, Ph.D.
Administrátor CEEMIR (511)
Zaměstnanec (511)
kristyna.honova@vsb.cz 597 325 564 JC 329, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Osoba Telefon Adresa
Doc. Dr.RNDr. Alexa Petr
Senior researcher (511)
Garant výuky na FAST (480)
petr.alexa@vsb.cz 597 323 100 A 948, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Bendová Miroslava, Ph.D.
Finanční manažer (511)
miroslava.bendova@vsb.cz 597 321 245 A 935, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
prof. Dr. Ing. Bernatík Aleš
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy (FBI)
Akademický pracovník (040)
Senior researcher VP2/4 (511)
ales.bernatik@vsb.cz 597 322 833 D 216, Lumírova 13 (mapa) (mapa)
Ostrava
doc. Ing. Botula Jiří, Ph.D.
Vedoucí WP 7 CEEMIR (511)
Úprava nerostných surovin (542)
Akademický pracovník (542)
jiri.botula@vsb.cz 597 323 570 JA 219, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
prof. Ing. Bujok Petr, CSc.
Akademický pracovník (541)
Senior researcher VP1/3 (511)
petr.bujok@vsb.cz 597 323 529 A 809, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
doc. Ing. Čablík Vladimír, Ph.D.
Proděkan pro studium (HGF)
Garant oboru Zpracování a zneškodňování odpadů (546)
Řešitel projektu NPU (511)
Akademický pracovník (546)
vladimir.cablik@vsb.cz 597 324 040 A 933A, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Čechová Dagmar, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
dagmar.cechova@vsb.cz 597 325 286 JA 209, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
prof. Ing. Dvořáček Jaroslav, CSc.
Vedoucí útvaru (545)
Vedoucí WP 8 CEEMIR (511)
Obor 2102.001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin (HGF), Akademický pracovník (545)
jaroslav.dvoracek@vsb.cz 596 993 381 A 959, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Gembalová Lucie, Ph.D.
Akademický pracovník (480)
Junior researcher (511)
lucie.gembalova@vsb.cz 597 323 112
597 325 464
A 952, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 404, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
doc. Ing. Grygar Radomír, CSc.
Vedoucí WP 3 CEEMIR (511)
radomir.grygar@vsb.cz 597 323 329 JA 408, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D.
Vedoucí útvaru (546)
Vedoucí VP2 ICT (511)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Senior researcher (511)
silvie.heviankova@vsb.cz 597 323 347 JA 416, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Honová Kristýna, Ph.D.
Administrátor CEEMIR (511)
Zaměstnanec (511)
kristyna.honova@vsb.cz 597 325 564 JC 329, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
prof. Ing. Hudeček Vlastimil, CSc.
Dobývání ložisek (542)
Vedoucí WP 6 CEEMIR (511)
Akademický pracovník (542)
vlastimil.hudecek@vsb.cz 597 323 150 A 938, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Chromíková Jitka, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Junior researcher (511)
jitka.chromikova@vsb.cz 597 329 382 RD 204, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Mgr. Jarošová Marcela
Akademický pracovník (230)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
marcela.jarosova@vsb.cz 597 321 376 H 507/2, L. Podéště 1875/17 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
doc. Ing. Jelínek Jan, Ph.D.
Pracovník VaV CEEMIR (511)
jan.jelinek@vsb.cz 597 323 329 JA 408, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Garant oboru Geologické inženýrství, bakalářské studium (541)
martin.klempa@vsb.cz 597 325 496
597 323 082
JB 338, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kučová Karla
Zaměstnanec ICT (511)
karla.kucova@vsb.cz 597 329 303 RE 201, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
prof. Ing. Lapčík Vladimír, CSc.
Zástupce vedoucího (546)
Vedoucí WP 5 CEEMIR (511)
Garant doktorského studia oboru 3904V012 Ochrana životního prostředí v průmyslu (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
vladimir.lapcik@vsb.cz 597 325 289 A 655, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Mádrová Monika, Ph.D.
Finanční manager CEEMIR (511)
monika.madrova@vsb.cz 597 325 566 A 237, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Mališ Jan
Zaměstnanec (511)
jan.malis@vsb.cz 597 324 364 JB 441, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Mališ Jiří, Ph.D.
Team Leader projektu CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
Senior researcher VP1/2 (511)
jiri.malis@vsb.cz 597 324 171 JC 329A, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Dr. Ing. Matýsek Dalibor
Junior researcher (511)
Zaměstnanec (541)
dalibor.matysek@vsb.cz 597 324 540 JB 435, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
doc. Ing. Mikoláš Milan, Ph.D.
Akademický pracovník (542)
Senior researcher (511)
milan.mikolas@vsb.cz 597 323 179 A 916, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Porzer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Junior researcher (511)
michal.porzer@vsb.cz 597 323 552 A 808, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
prof. Ing. Slivka Vladimír, CSc., dr.h.c.
Vedoucí útvaru (HGF)
Děkan (HGF)
Akademický pracovník (541)
Senior researcher (511)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
vladimir.slivka@vsb.cz 597 321 244
597 324 366
A 239, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

JB 446, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
RNDr. Sousedíková Radmila, Ph.D.
Akademický pracovník (545)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
radmila.sousedikova@vsb.cz 596 993 850 A 955, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
doc. RNDr. Staněk František, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
frantisek.stanek@vsb.cz 597 325 484
597 325 484
JA 408, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Šancer Jindřich, Ph.D.
Ředitel ICT (511)
Vedoucí útvaru (511)
Zástupce vedoucího (542)
Akademický pracovník (542)
jindrich.sancer@vsb.cz 597 325 415
597 325 287
A 934, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

A 939, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Thomas Jan, Ph.D.
Zaměstnanec (511)
jan.thomas@vsb.cz 597 323 082 JB 338, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
doc. Ing. Večeř Marek, Ph.D.
Vedoucí pracovní skupiny (617)
Akademický pracovník (617)
Kmenový zaměstnanec (617)
VaV pracovník (9350)
marek.vecer@vsb.cz 597 325 567
597 324 230
E 225, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

E 407, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Zubíček Václav, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky (HGF)
Akademický pracovník (542)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
vaclav.zubicek@vsb.cz 597 325 475
597 324 143
JA 307, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

JA 319, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba