Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Šancer Jindřich, Ph.D. jindrich.sancer@vsb.cz +420 597 325 287
+420 597 325 415
doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D. silvie.heviankova@vsb.cz +420 597 323 347
doc. Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Garant oboru Geologické inženýrství, bakalářské studium (541)
martin.klempa@vsb.cz +420 597 325 496
+420 597 323 082
JB 338 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Bendová Miroslava, Ph.D. miroslava.bendova@vsb.cz +420 597 321 245
Ing. Honová Kristýna, Ph.D. kristyna.honova@vsb.cz +420 597 325 564
Osoba Telefon Adresa
Doc. Dr.RNDr. Alexa Petr petr.alexa@vsb.cz +420 597 323 100
Ing. Bendová Miroslava, Ph.D. miroslava.bendova@vsb.cz +420 597 321 245
doc. Ing. Botula Jiří, Ph.D. jiri.botula@vsb.cz +420 597 323 570
prof. Ing. Bujok Petr, CSc. petr.bujok@vsb.cz +420 597 323 529
doc. Ing. Čablík Vladimír, Ph.D.
Proděkan pro studium (HGF)
Garant oboru Zpracování a zneškodňování odpadů (546)
Řešitel projektu NPU (511)
Akademický pracovník (546)
vladimir.cablik@vsb.cz +420 597 324 040 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Čechová Dagmar, Ph.D. dagmar.cechova@vsb.cz +420 597 325 286
prof. Ing. Dvořáček Jaroslav, CSc. jaroslav.dvoracek@vsb.cz +420 596 993 381
Ing. Gembalová Lucie, Ph.D. lucie.gembalova@vsb.cz +420 597 325 464
+420 597 323 112
doc. Ing. Grygar Radomír, CSc. radomir.grygar@vsb.cz +420 597 323 329
doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D. silvie.heviankova@vsb.cz +420 597 323 347
Ing. Honová Kristýna, Ph.D. kristyna.honova@vsb.cz +420 597 325 564
prof. Ing. Hudeček Vlastimil, CSc. vlastimil.hudecek@vsb.cz +420 597 323 150
Ing. Chromíková Jitka, Ph.D. jitka.chromikova@vsb.cz +420 597 329 382
Mgr. Jarošová Marcela marcela.jarosova@vsb.cz +420 597 321 376
doc. Ing. Jelínek Jan, Ph.D. jan.jelinek@vsb.cz +420 597 323 329
doc. Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Garant oboru Geologické inženýrství, bakalářské studium (541)
martin.klempa@vsb.cz +420 597 325 496
+420 597 323 082
JB 338 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kučová Karla karla.kucova@vsb.cz +420 597 329 303
prof. Ing. Lapčík Vladimír, CSc. vladimir.lapcik@vsb.cz +420 597 325 289
Ing. Mádrová Monika, Ph.D. monika.madrova@vsb.cz +420 597 325 566
Mališ Jan jan.malis@vsb.cz +420 597 324 364
Ing. Mališ Jiří, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz +420 597 324 171
Dr. Ing. Matýsek Dalibor dalibor.matysek@vsb.cz +420 597 324 540
doc. Ing. Mikoláš Milan, Ph.D. milan.mikolas@vsb.cz +420 597 323 179
Ing. Porzer Michal, Ph.D. michal.porzer@vsb.cz +420 597 323 552
prof. Ing. Slivka Vladimír, CSc., dr.h.c. vladimir.slivka@vsb.cz +420 597 324 366
+420 597 321 244
RNDr. Sousedíková Radmila, Ph.D. radmila.sousedikova@vsb.cz +420 596 993 850
doc. RNDr. Staněk František, Ph.D. frantisek.stanek@vsb.cz +420 597 325 484
+420 597 325 484
doc. Ing. Šancer Jindřich, Ph.D. jindrich.sancer@vsb.cz +420 597 325 287
+420 597 325 415
Ing. Thomas Jan, Ph.D. jan.thomas@vsb.cz +420 597 323 082
doc. Ing. Večeř Marek, Ph.D. marek.vecer@vsb.cz +420 597 324 230
+420 597 325 567
Ing. Zubíček Václav, Ph.D. vaclav.zubicek@vsb.cz +420 597 324 143
+420 597 325 475