Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
logo_1

Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Logo2

Logo3

V rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 mají být zkoumány hydrologické a strukturně-geologické dopady opětovného nárůstu hladiny důlní vody v krajinách po ukončení těžební činnosti. To zahrnuje geologické, hydrogeologické a geomechanické modelování, vizualizaci a prognózu dopadů důlní činnosti a analýzu potenciálů nového využití. Řešeným územím je uzavřený hlubinný důl Lugau/Oelsnitz (Sasko) a povrchový důl Most (Česko).