Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin umožňují odborně způsobilé objektivní a nezávislé stanovení fyzikálně-mechanických a technologických vlastností hornin (kamene, kameniva); petrografické, mineralogické a chemické rozbory hornin, polykrystalických a amorfních materiálů ve všech formách skupenství včetně vzorkování. Laboratorní zkoušky jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci. Akreditace je platná do 14. 2. 2027.

Laboratoř rovněž provádí velký výčet neakreditovaných zkoušek a poradenskou činnost s problematikou související s těžbou a úpravou nerostných surovin.

Laboratoř je rovněž pověřena Českým báňským úřadem k provádění zkoušek kameniva, cementu, betonových směsí na bázi popelů a popílků, vlastností inertního prachu a hornin a materiálů určených dle vyhlášek ČBÚ.