Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

logo_1

Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Logo2

Vodamin

Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

Projekt je realizován v období 09/2016 až 05/2020. Během této doby je v plánu realizace aktivit na podporu ochrany životního prostředí v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe.

Naším společným cílem je prostřednictvím intenzivní spolupráce v oblasti problematiky povrchových a důlních vod zkvalitnit základní podmínky pro život obyvatel ve společném příhraničním území.