HGF Hornicko-geologická fakulta
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

Hlavním cílem projektu je revize zásob vybraných neenergetických surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU, včetně vytipováni vhodných ložisek nerostných surovin a návrhu efektivní a environmentálně šetrného způsobu jejich těžby a úpravy.