Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2023!

Podnikatelská mise s prezidentem ČR do Itálie.

Podnikatelská mise s prezidentem ČR do Itálie.
Děkanka HGF prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D. a tři desítky zástupců firem a organizací doprovodí ve dnech 27.-29. listopadu do Itálie prezidenta České republiky Petra Pavla na jeho podnikatelské misi.

Tři desítky zástupců firem a organizací zamíří s podnikatelskou misí Svazu průmyslu a dopravy ČR do Říma a Milána. Podnikatelská delegace, kterou vede prezident SP ČR Jan Rafaj, doprovodí od pondělí 27. listopadu do Itálie prezidenta republiky Petra Pavla. Dvoudenní pracovní cesta je zaměřena zejména na sektory letectví, energetiky, obrany, dopravy a moderních technologií.

Itálie je pátým nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky v Evropě a působí zde již stovky českých firem, které zde dlouhodobě ukazují svou konkurenceschopnost a kreativitu. Na italském trhu se jim daří v různých oblastech, jako jsou aerospace, zelená energie, digitální sektor, zemědělství a IT. České firmy mohou na italském trhu nalézt uplatnění ve smart cities, zdravotnictví, kultuře, infrastruktuře a turismu, biotechnologiích a nanotechnologiích. Tomu odpovídá i složení podnikatelské delegace, která pod vedením prezidenta SP ČR Jana Rafaje do Itálie doprovodí prezidenta ČR Petra Pavla.

Jsem rád, že se můžeme společně s prezidentem republiky vydat do Itálie, která je pro Česko důležitým obchodním a kulturním partnerem. Šanci na úspěch zde mají zejména výrobky s vysokou přidanou hodnotou nebo s výjimečnými technickými parametry. Věřím, že firmy, které nás provázejí, mají italskému trhu co nabídnout,” okomentoval cestu prezident SP ČR Jan Rafaj.

Na zástupce 25 firem a organizací, které se této mise pod vedením Svazu průmyslu účastní, čekají v úterý a ve středu podnikatelská fóra v Miláně a Římě, kde budou moct zástupci českých firem prohloubit kontakty a stávající spolupráci s místním podnikatelským prostředím. V Římě budou mít účastníci mise navíc unikátní možnost navštívit firmu AVIO, která je jedním z největších hráčů v segmentu pevného, kapalného a kryogenního pohonu pro vesmírné nosiče a taktické rakety. V Miláně, důležitém centru italského průmyslu, čeká české firmy kromě business fóra také návštěva technologického Hubu na Milánské polytechnice.

Bude to moje první zahraniční cesta v roli prezidenta, na které mě budou doprovázet i české podnikatelky a podnikatelé. Podporu českého byznysu vnímám jako samozřejmou součást prosazování českých zájmů v zahraničí. Naše firmy i vědecké a výzkumné instituce mají Itálii mnoho co nabídnout. Věřím, že se jim podaří navázat kontakty, které povedou k posílení bezpečnosti a prosperity nás všech,“ uvedl prezident České republiky Petr Pavel.

Na plánování a realizaci programu v Itálii se podílí italský průmyslový svaz Confindustria, lombardský průmyslový svaz Assolombarda, velvyslanectví ČR v Římě a generální konzulát v Miláně. Svaz průmyslu program pro firmy naplánoval také za podpory kanceláře CzechTrade v Miláně a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Hornicko-geologická fakulta, VŠB - Technické univerzity Ostrava je jediná fakulta v České republice specializující se na těžbu a zpracování nerostných surovin a s tím související environmentální dopady. Téma udržitelnosti životního prostředí se prolíná všemi výzkumnými oblastmi fakulty a na ně navazujícími studijními programy. V rámci této mise se zaměřujeme na navazování partnerství s vysokými školami, výzkumnými organizacemi a průmyslovými partnery zabývajícími se problematikou zelené transformace a jejím zaváděním do praxe. Od nově navázaných spoluprací očekáváme, že povedou k řešení společných výzkumných témat a umožní efektivnější zapojení do mezinárodních projektových výzev. Účastí na této misi chceme také rozšířit naše stávající aktivity v regionu jižní Evropy,“ říká děkanka Hornicko-geologické fakulty, VŠB – Technické univerzity Ostrava, prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

Vloženo: 24. 11. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět