Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Datum a místo konání

Konference se uskuteční na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava,
ve dnech 30. května - 1. června 2019 (Nová Aula - NA2).

Jednací jazyky

Oficiální jazyky konference jsou angličtina, čeština a slovenština. Simultánní překlad je zajištěn.

Výstup konference: Časopis/Sborník

Bude vydán sborník konference na CD, všechny referáty musí být zaslány v anglickém jazyce. 
Články budou po prezentaci (ústní prezentace/přednáška) na konferenci a následném recenzním řízení redakční radou vydány v časopise Journal of the Polish Mineral Engineering Society (ISSN 1640-4920) načítaném databází Web of Science. Dle hodnocení Metodiky M17+ výstup typu Jimp.

Zaslání abstraktu

Autory bychom požádali o zaslání abstraktu do 25. dubna 2019.

Zaslání příspěvku

Autory bychom požádali o zaslání kompletního článku do 5. května 2019.

Registrační poplatek 

Registrační poplatek v Kč Včasná registrace 
do 5. dubna 2019
Registrace
do 20. května 2019
Registrace na místě
30. května 2019
účastník - autor, spoluautor článku 5000,-Kč 5400,-Kč 5800,-Kč
účastník - bez článku 3500,- Kč 4000,-Kč 4500,-Kč
účastník - státní správa a samospráva ČR bez článku (slevněný poplatek) 2000,-Kč 2500,-Kč 3000,-Kč
pro studenty prezenční formy bez článku 2000,-Kč 2500,-Kč 3000,-Kč
vystavovatelé (plocha 2x3 m) 3500,-Kč 4000,-Kč 4500,-Kč

Platební údaje

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČ 61989100, DIČ CZ61989100
Bankovní spojení: ČSOB a.s. - regionální pobočka pro korporátní klientelu Ostrava, Hollarova 5, 702 00 Ostrava

Č. ú.: 127089559/0300
IBAN: CZ2303000000000127089559
SWIFT CODE: CEKOCZPP
var. symbol: 511 1904
konst. symbol: 0308