Conference on Environment and Mineral Processing

 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut environmentálního inženýrství,
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

a

Odborná skupina životní prostředí pobočky Moravskoslezské hornické společnosti HGF VŠB-TU Ostrava z. s.

si Vás dovoluje pozvat na 

21. mezinárodní konferenci

 

Životní prostředí a úpravnictví

a workshop 

“Critical Raw Materials for the 21st Century”

 

Konference se bude konat na
Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava,
Česká republika

1.-3. června 2017

 ETUR-logo-CZ-zelen

Mediální partneři

 TPL             Minerals    TMS

Enviweb                  VedaCZ                     Mei

COMS

SOL

               Chemistry

Conal


© 2017 VŠB-TU Ostrava