Conference on Environment and Mineral Processing

Logolink EaMP 2018_cz 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut environmentálního inženýrství,
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

a

Odborná skupina životní prostředí pobočky Moravskoslezské hornické společnosti HGF VŠB-TU Ostrava z. s.

si Vás dovoluje pozvat na 

22. mezinárodní konferenci

 

Životní prostředí a úpravnictví

a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"

 

Konference se bude konat na
Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava,
Česká republika

31. května - 2. června 2018

 

ETUR-logo-CZ-oranz1 

 

Mediální partneři

 TPL             Minerals    TMS

Enviweb                  VedaCZ                     Mei

COMS

SOL

               Chemistry

Conal

 

Sponzoři

 RPS logo  

Merci

sd_group_clen_r1


© 2018 VŠB-TU Ostrava