Sekretariát
Denisa Zdražilová
E-mail: sekretariat.hgf@vsb.cz 
Tel.: +420 597 325 456 
Fax: +420 596 918 589 

 

https://www.hgf.vsb.cz/export/sites/hgf/instituty-a-pracoviste/cs/546/studijni-materialy

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - TÉMATICKÉ OKRUHY - HARMONOGRAM

Obor Environmentální biotechnologie

Obor Minerální biotechnologie

Obor Technologie a hospodaření s vodou

Obor Technologie a hospodaření s vodou

Obor Environmentální inženýrství

 Obor Environmentální inženýrství

  •  
 

Obor Evropská škola pro znovuvyužití brownfields

Obor Zpracování a zneškodňování odpadů

Obor Zpracování a zneškodňování odpadů

Multimediální texty

Environmentální vzdělávání

Instrumentální metody analýzy a Organické kontaminanty 

Studijní materiály oboru 6208T031-00 "Environmentální management"

 
Exkurze

RPP2016 – 2018/141    Inovace 7 předmětů zajišťovaných Institutem environmentálního inženýrství  pro studenty denního a kombinovaného studia:


© 2019 VŠB-TU Ostrava