Katedra environmentálního inženýrství

 Přesměrování na nové webové stránky katedry


Posláním katedry je zajištění následujících činností:

  • výchova odborníků ve strukturovaném studiu těchto oborů: Environmentální inženýrství, Technologie a hospodaření s vodou, Zpracování a zneškodňování odpadů, Environmentální biotechnologie (Bc.), Minerální biotechnologie a Environmentální management (navazující magisterské)
  • vědecká výchova odborníků v těchto doktorských studijních programech: Ochrana životního prostředí v průmyslu, Úpravnictví
  • hledání a realizace nových směrů vývoje např. vznik mezioborových, resp. mezifakultních studijních programů, resp. oborů
  • koordinace existujících aktivit
  • interdisciplinární výzkum, řešení grantových projektů komplexní povahy, řešení výzkumných záměrů, budování laboratoří
  • zajišťování spolupráce s odbornými institucemi u nás i v zahraničí
  • technologické činnosti zaměřené na snížení zátěže životního prostředí
  • technicko-diagnostické činnosti při hodnocení životního prostředí, stanovení rizik a koncepční návrh jeho řešení
    EAS (Evropský akademický seminář ve spolupráci s EIPOS při TU Dresden).


© 2019 VŠB-TU Ostrava