Katedra ekonomiky a systémů řízení

Katedra ekonomiky a systémů řízení patří k největším pracovištím Hornicko-geologické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava zejména z hlediska počtu vychovávaných studentů. Významná je rovněž i vědecko-výzkumná práce. Katedra je obecně zaměřena k aplikaci moderních poznatků z oblasti ekonomiky, managementu, počítačů, automatizace, programových produktů a návazných informačních, technických a technicko-ekonomických systémů.

Další aktuální informace najdete na našich www stránkách.

Od roku 2009 je součástí katedry mezinárodní laboratoř RFID.

Naše katedra se v oblasti vědy a výzkumu zabývá těmito oblastmi:

 • Analýza a projektování systémů
 • Analýzy trhů v oblasti nerostných surovin
 • Aplikace RFID
 • Automatizace v surovinovém průmyslu
 • Ekonomická a finanční analýza (bonitní a bankrotní modely)
 • Informační systémy a modelování krajiny 
 • Manažerské nástroje a jejich ICT podpora
 • Marketingové analýzy, výzkumy a poradenství
 • Modelování, simulace a řízení procesů
 • Modelování a simulace v CFD
 • Personální řízení
 • Posuzování inovačních projektů (hodnocení investic, rizik, ekonomické modelování)
 • Průmysl 4.0 a moderní trendy
 • Řízení robotů
 • Strategické řízení
 • Využití rozšířené a virtuální reality pro řízení procesů

 

V oblasti mezinárodní spolupráce udržuje katedra výborné kontakty s technickými univerzitami na celém světě, například s Dongguk University (Korea), Helsinki University of Technology, Hochshule Esslingen (Německo),  University of Oviedo (Španělsko), University of Economics Katowice, Technická univerzita v Košiciach nebo Kyushu University Fukuoka.  Významným partnerem katedry jsou národní i světové průmyslové a výrobní společnosti zejména z oblasti těžby a zpracování surovin. Významnou formou spolupráce jsou mezinárodní mobility jak pedagogů, tak i studentů, kde přijímáme zahraniční studenty nejen z Evropy, ale celého světa, stejně jako naši studenti působí na zahraničních pracovištích.

Mezi nejznámější spolupracující firmy patří Rockwell Automation,  MICROSYS, Mobis, Gaben, ICZ, TINT, Wonderware, CiTect, MAPTEK, Elcom IPC,Pantek, Pyrex, Invos, Control Systems a další.


© 2019 VŠB-TU Ostrava