Institut ekonomiky a systémů řízení

Institut ekonomiky a systémů řízení patří k největším pracovištím Hornicko-geologické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava zejména z hlediska počtu vychovávaných studentů. Významná je rovněž i vědecko-výzkumná práce. Institut je obecně zaměřen k aplikaci moderních poznatků z oblasti ekonomiky, managementu, počítačů, automatizace, programových produktů a návazných informačních, technických a technicko-ekonomických systémů.

Další aktuální informace najdete na našem profilu na Facebooku:

Od roku 2009 je součástí institutu mezinárodní laboratoř RFID.

Náš institut se v oblasti vědy a výzkumu zabývá těmito oblastmi:

 • Analýza a projektování systémů
 • Analýzy trhů v oblasti nerostných surovin
 • Aplikace RFID
 • Automatizace v surovinovém průmyslu
 • Ekonomická a finanční analýza (bonitní a bankrotní modely)
 • Informační systémy a modelování krajiny 
 • Informační systémy v průmyslu
 • Manažerské nástroje a jejich ICT podpora
 • Marketingové analýzy, výzkumy a poradenství
 • Modelování, simulace a řízení procesů
 • Modelování a simulace v CFD
 • Personální řízení
 • Posuzování inovačních projektů (hodnocení investic, rizik, ekonomické modelování)
 • Průmysl 4.0 a moderní trendy
 • Řízení robotů
 • Strategické řízení
 • Využití rozšířené a virtuální reality pro řízení procesů

 

V oblasti mezinárodní spolupráce udržuje institut výborné kontakty s technickými univerzitami na celém světě, například s JAMK University of Applied Science Jyväskylä, Dongguk University (Korea), WSG Bydgoszcz (Polsko), Helsinki University of Technology, Hochshule Esslingen (Německo), FHV Dornbirn (Rakousko), University of Oviedo (Španělsko), University of Economics Katowice, Technická univerzita v Košiciach, Kyushu University Fukuoka nebo University of Miscolc.  Významným partnerem institutu jsou národní i světové průmyslové a výrobní společnosti zejména z oblasti těžby a zpracování surovin. Významnou formou spolupráce jsou mezinárodní mobility jak pedagogů, tak i studentů, kde přijímáme zahraniční studenty nejen z Evropy, ale celého světa, stejně jako naši studenti působí na zahraničních pracovištích.

Mezi nejznámější spolupracující firmy patří Rockwell Automation,  MICROSYS, Mobis, Gaben, InterSystems, ICZ, Fullcom systems, TINT, Wonderware, CiTect, MAPTEK, Elcom IPC,Pantek, Pyrex, Invos, Control Systems a další.


© 2018 VŠB-TU Ostrava