Katedra geodézie a důlního měřictví

Institut vychovává studenty v oborech „Inženýrská geodézie“ a „Důlní měřictví.“ Absolventi těchto oborů se uplatní především při výkonu zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb. a Vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb., a v těžebních organizacích ve smyslu Vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb. jako hlavní důlní měřiči.

 

Odborné zaměření institutu: 

  • monitoring pohybů a přetvoření terénu a objektů
  • sledování pohybů velkých horninových celků s využitím technologie GNSS
  • metodika teoretického výpočtu pohybů a přetvoření v důsledku vlivů dobývání ložisek nerostných surovin na povrch, důlní díla a povrchové objekty
  • studium geodynamických procesů v poklesové kotlině
  • studium a analýza parametrů poklesové kotliny
  • zaměřování a zpracovávání podkladů pro potřeby inženýrské geodézie
  • činnost v oblasti katastru nemovitostí
  • pozemní fotogrammetrie
  • digitální zpracování dat
Institut spolupracuje se zahraničními institucemi jako jsou ISM – International society for mine surveying či FIG – International federation of surveyors.

© 2019 VŠB-TU Ostrava