Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti

 Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti zajišťuje výchovu absolventů ve studijních oborech:

Těžba nerostných surovin a jejich využívání

  • prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc. (garant studijního oboru pro navazující studium),
  • doc. Ing. Pavel Zapeltal, Ph.D. (garant studijního oboru pro bakalářské studium),
  • Studijní plány bakalářského a navazujícího studia.

Trhací práce

Úprava surovin a recyklace

Příhláška ke studiu

Výuka oborů probíhá v denním i kombinovaném studiu v Ostravě a ve formě kombinované na Katedře kombinovaného studia v Mostě. Po absolvování bakalářského studia a navazujícího studia mohou absolventi pokračovat v doktorském studiu, a to formou prezenční i kombinovanou opět v oborech:


Kromě zajišťování výuky v Ostravě a na Katedře kombinovaného studia v Mostě se pracovníci naší katedry personálně podílejí i na realizaci zakázek v akreditované Zkušební laboratoři výzkumného centra hornin.

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti zahájila v září 2011 rekvalifikační studium oboru Hornické inženýrství se zaměřením na hlubinné dobývání ložisek pro vybrané funkce dle vyhlášky 298/2005 ČBÚ ze dne 12. 7. 2005 o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. Přihlásit se je možné vždy do 15. června.

Vedení katedry

doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. - vedoucí Katedry hornického inženýrství a bezpečnosti

Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. - zástupce vedoucího

doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. - tajemník

Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D. - tajemník VaV

Kontakt na sekretariát

Ing. Martina Rumlová - sekretariat-ihib.hgf@vsb.cz

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti se skládá ze tří oddělení:


© 2019 VŠB-TU Ostrava