Institut hornického inženýrství a bezpečnosti

 Institut hornického inženýrství a bezpečnosti zajišťuje výchovu absolventů ve studijních oborech:

Těžba nerostných surovin a jejich využívání - nový obor (vznikl sloučením dobíhajících oboru Hornické inženýrství a Využívání zdrojů nerostných stavebních surovin)

Úprava surovin a recyklace

Příhláška ke studiu

Výuka oborů probíhá v denním i kombinovaném studiu v Ostravě a ve formě kombinované na Institutu kombinovaného studia v Mostě. Po absolvování bakalářského studia a navazujícího studia mohou absolventi pokračovat v doktorském studiu, a to formou prezenční i kombinovanou opět v oborech:


Kromě zajišťování výuky v Ostravě a na Institutu kombinovaného studia v Mostě se pracovníci našeho institutu personálně podílejí i na realizaci zakázek v akreditované Zkušební laboratoři výzkumného centra hornin.

Vedení institutu

Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. - pověřený vedením Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti

doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. - tajemník institutu

Kontakt na sekretariát

Ing. Martina Rumlová - sekretariat-ihib.hgf@vsb.cz

Institut se skládá ze tří oddělení:


© 2017 VŠB-TU Ostrava