KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Ing. Skupien Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (541)
Garant oboru Geologické inženýrství, navazující magisterské studium, doktorské studium (541)
+420 597 323 551
+420 597 323 261
A 807, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

JA 408A, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Marschalko Marian, Ph.D.
Zástupce vedoucího (541)
Garant oboru Geovědní a montánní turismus (541)
+420 597 323 505
A 857, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Garant oboru Geologické inženýrství, bakalářské studium (541)
+420 597 325 496
+420 597 323 082
JB 338, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Drozdová Jarmila, Ph.D.
Vědecký tajemník (541)
V a V pracovník (9370)
Akademický pracovník (541)
+420 597 323 571
A 806, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Proskeová Ivana
Sekretářka (541)
+420 597 321 243
A 804, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Ing. Bašová Andrea
Interní doktorand (541)
+420 597 325 468
A 811, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Bieleszová Silvia
Zaměstnanec (541)
Technik (9370)
+420 597 325 460
JB 433, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Bujok Petr, CSc.
Akademický pracovník (541)
Senior researcher VP1/3 (511)
+420 597 323 529
A 809, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Cviklová Denisa
Interní doktorand (541)
+420 597 324 331
JB 348, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Doupovcová Pavlína
Kmenový zaměstnanec (541)
+420 597 325 496
JB 338, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Drozdová Jarmila, Ph.D.
Vědecký tajemník (541)
V a V pracovník (9370)
Akademický pracovník (541)
+420 597 323 571
A 806, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Duraj Miloš, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
+420 597 325 469
JC 325, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Grmela Arnošt, CSc.
Zaměstnanec (541)
+420 597 323 500
JB 338, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Doc. PaedDr. Homola Vladimír, Ph.D.
Akademický pracovník, Správa VT (541)
+420 597 324 367
JB 439, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Ing. Jirásek Jakub, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Senior researcher (9370)
+420 597 323 502
A 812, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Jurková Eliška
Interní doktorand (541)
+420 597 324 331
JB 348, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kantor Pavel
Interní doktorand (541)
Junior researcher (9370)
+420 597 325 448
JB 443, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Mgr. Kašing Martin
Interní doktorand (541)
+420 597 323 553
A 808, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Klempa Martin, Ph.D.
Zástupce ředitele ICT (511)
Vedoucí VP1 ICT (511)
Tajemník (541)
Garant oboru Geologické inženýrství, bakalářské studium (541)
+420 597 325 496
+420 597 323 082
JB 338, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Koleňák Petr
Interní doktorand (541)
+420 597 325 394
GP 112, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Křístek Matěj
Interní doktorand (541)
+420 597 325 496
JB 338, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kubáč Jan
Interní doktorand (541)
+420 597 325 394
GP 112, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Mgr. Kubala Rastislav
Interní doktorand (541)
+420 597 324 163
JC 225, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kucbel Marek, Ph.D.
Interní doktorand (546)
Výzkumný pracovník (9370)
+420 597 324 290
+420 597 325 448
E 228, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

JB 443, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Kunz Antonín, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
+420 597 323 578
A 805, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Mgr. Kurková Tereza
Interní doktorand (541)
+420 597 325 468
A 811, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. Mgr. Ličbinská Monika, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
+420 597 323 527
A 810, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Mališ Jiří, Ph.D.
Team Leader projektu CEEMIR (511)
Akademický pracovník (541)
Senior researcher VP1/2 (511)
+420 597 324 171
JC 329A, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Marschalko Marian, Ph.D.
Zástupce vedoucího (541)
Garant oboru Geovědní a montánní turismus (541)
+420 597 323 505
A 857, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Matuszková Barbara, Ph.D.
Interní doktorand (541)
+420 597 324 163
JC 225, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Dr. Ing. Matýsek Dalibor
Junior researcher (511)
Zaměstnanec (541)
+420 597 324 540
JB 435, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Mgr. Melnyk Anastasiia
Interní doktorand (541)
+420 597 325 490
A 813, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Minaříková Aneta
Interní doktorand (541)
+420 597 325 468
A 811, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Mgr. Nečas Jiří
Interní doktorand (541)
+420 597 324 163
JC 225, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Niemiec Dominik, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
+420 597 325 394
GP 112, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Poláček Aleš, CSc.
Externí pracovník (541)
+420 597 325 490
A 813, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Polášková Eliška
Interní doktorand (541)
+420 597 323 527
A 810, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Porzer Michal, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Junior researcher (511)
+420 597 323 552
A 808, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. RNDr. Pospíšil Lubomil, CSc.
Akademický pracovník (541)
+420 597 325 490
A 813, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Prokešová Marie
Technik (9370)
+420 597 324 430
G 306, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Proskeová Ivana
Sekretářka (541)
+420 597 321 243
A 804, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Raclavská Helena, CSc.
Akademický pracovník (541)
Vedoucí VP01-1 (9370)
+420 597 324 365
JB 442, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Roček Erik
Interní doktorand (541)
+420 597 325 487
JB 346, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Ryba Jakub
Interní doktorand (541)
+420 597 325 487
JB 346, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Selzer Lumír
Zaměstnanec (541)
+420 597 321 401
KP 115, Krásnopolská 86/10
708 00 Ostrava-Pustkovec

prof. Ing. Sivek Martin, CSc.
Akademický pracovník (541)
+420 597 323 528
A 858, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Skupien Petr, Ph.D.
Vedoucí útvaru (541)
Garant oboru Geologické inženýrství, navazující magisterské studium, doktorské studium (541)
+420 597 323 551
+420 597 323 261
A 807, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

JA 408A, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Slivka Vladimír, CSc., dr.h.c.
Vedoucí útvaru (HGF)
Děkan (HGF)
Akademický pracovník (541)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
+420 597 321 244
+420 597 324 366
A 239, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

JB 446, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. RNDr. Staněk František, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
Pracovník VaV CEEMIR (511)
+420 597 325 484
+420 597 325 484
JA 408, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Bc. Stejskalová Jana
Zaměstnanec (541)
+420 597 325 447
JB 350, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Stelmach Petr
Interní doktorand (541)
+420 597 325 487
JB 346, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Štaffen Richard
Interní doktorand (541)
+420 597 325 468
A 811, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Švédová Barbora, Ph.D.
Junior researcher (9370)
Interní doktorand (361)
+420 597 324 290
+420 597 325 448
E 228, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

JB 443, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

doc. RNDr. Unucka Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (541)
+420 597 323 503
A 806, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Ing. Vojnarová Markéta
Interní doktorand (541)
+420 597 325 468
A 811, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Weiper Miloš
Zaměstnanec (541)
+420 597 321 401
KP 115, Krásnopolská 86/10
708 00 Ostrava-Pustkovec

Ing. Wertichová Blažena
Interní doktorand (541)
+420 597 325 468
A 811, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Yang Shuran
Interní doktorand (541)
+420 597 324 163
JC 225, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba


© 2019 VŠB-TU Ostrava