Věda a výzkum

Vědecká činnost institutu svou pestrostí odpovídá struktuře institutu. Je zaměřena na studium geologických a ložiskových poměrů v ČR i v zahraničí, rozvoj výzkumných a průzkumných metodik v ložiskové geologii, inženýrské geologii a hydrogeologii, úlohu geofaktorů a antropogenních vlivů v životním prostředí, nerostných surovin, jejich zdrojů a využití, geoinformatiku, na těžbu a skladování kapalin apod.


© 2019 VŠB-TU Ostrava