Bakalářské studium

Detail studijního programu

Fakulta: Hornicko-geologická fakulta
Typ studia: bakalářské
Kód: B2110
Název česky: Geologické inženýrství
Název anglicky: Geological Engineering
Nabízené studijní obory: Geologické inženýrství
Geovědní a montánní turismus
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra geologického inženýrství
Garant: doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Klíčová slova: vrtný průzkum, hydrogeologie, ložisková geologie, geologie, inženýrská geologie
Charakteristika programu: Studium je zaměřeno především na výchovu odborníků v oblasti aplikované geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, aplikované mineralogie a petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie a aplikované geofyziky. Posluchači absolvují předměty přírodovědného a technického charakteru, které jim umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. V teoretické i praktické výuce směřuje k provádění, řízení, organizování a vyhodnocování všech typů geologických prací. Studiem se prolíná analýza geologických problémů a na ně navazující technické aktivity, hodnocení ekonomických a ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky, geoinformatiky. Součástí programu je oblast specifického cestovního ruchu se zaměřením na přírodní prostředí a jeho surovinové zdroje, hornické i jiné technické industriální památky a na přírodní památky především neživé přírody.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent získá odborné znalosti především v oblasti hydrogeologie, inženýrské geologie, technické a aplikované petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie, vrtání a techniky průzkumu a aplikované geofyziky. Teoretický základ studia je koncipován tak, aby absolventi získali základní vědomosti o principech hydrologických a geologických procesů, o těžbě a zpracování surovin, o ochraně přírody, o historii montánních věd, technických památkách aj. s tím, že studium je doplněno o poznatky důležité pro cestovní ruch jako je turismus, ekonomika a především jazykové dovednosti.
Odborné dovednosti absolventa: Posluchači absolvují předměty přírodovědného a technického charakteru, které jim umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. V teoretické i praktické výuce směřuje k provádění, řízení, organizování a vyhodnocování všech typů geologických prací. Studiem se prolíná analýza geologických problémů a na ně navazující technické aktivity, hodnocení ekonomických a ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky, geoinformatiky. Absolventi tohoto oboru by měli být schopni použít své odborné znalosti a dovednosti k rozvoji cestovního ruchu v České republice.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent je schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání. Je schopen používat své odborné znalosti v cizím (v převážně anglickém) jazyce. Vedle znalostí z technických a ekonomických předmětů získávají studenti zkušenosti také v oblasti sociálních a přírodních věd včetně nezbytných organizačních zkušeností a jazykových znalostí.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolvent najde uplatnění v geologických průzkumných a těžebních organizacích, ve státní správě především v oblasti geologie životního prostředí atp. Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jako samostatní odborníci při organizaci a propagaci cestovního ruchu právě tak jako kvalifikovaní organizační pracovníci v oblasti turismu a turističtí průvodci specializovaní na neživou přírodu a využívání přírodních zdrojů.

Možnost podat přihlášku do 15. 9. 2018

Navazující magisterské studium

Detail studijního programu

Fakulta: Hornicko-geologická fakulta
Typ studia: bakalářské
Kód: B2110
Název česky: Geologické inženýrství
Název anglicky: Geological Engineering
Nabízené studijní obory: Geologické inženýrství
Geovědní a montánní turismus
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra geologického inženýrství
Garant: doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Klíčová slova: vrtný průzkum, hydrogeologie, ložisková geologie, geologie, inženýrská geologie
Charakteristika programu: Studium je zaměřeno především na výchovu odborníků v oblasti aplikované geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, aplikované mineralogie a petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie a aplikované geofyziky. Posluchači absolvují předměty přírodovědného a technického charakteru, které jim umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. V teoretické i praktické výuce směřuje k provádění, řízení, organizování a vyhodnocování všech typů geologických prací. Studiem se prolíná analýza geologických problémů a na ně navazující technické aktivity, hodnocení ekonomických a ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky, geoinformatiky. Součástí programu je oblast specifického cestovního ruchu se zaměřením na přírodní prostředí a jeho surovinové zdroje, hornické i jiné technické industriální památky a na přírodní památky především neživé přírody.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent získá odborné znalosti především v oblasti hydrogeologie, inženýrské geologie, technické a aplikované petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie, vrtání a techniky průzkumu a aplikované geofyziky. Teoretický základ studia je koncipován tak, aby absolventi získali základní vědomosti o principech hydrologických a geologických procesů, o těžbě a zpracování surovin, o ochraně přírody, o historii montánních věd, technických památkách aj. s tím, že studium je doplněno o poznatky důležité pro cestovní ruch jako je turismus, ekonomika a především jazykové dovednosti.
Odborné dovednosti absolventa: Posluchači absolvují předměty přírodovědného a technického charakteru, které jim umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů. V teoretické i praktické výuce směřuje k provádění, řízení, organizování a vyhodnocování všech typů geologických prací. Studiem se prolíná analýza geologických problémů a na ně navazující technické aktivity, hodnocení ekonomických a ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky, geoinformatiky. Absolventi tohoto oboru by měli být schopni použít své odborné znalosti a dovednosti k rozvoji cestovního ruchu v České republice.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent je schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání. Je schopen používat své odborné znalosti v cizím (v převážně anglickém) jazyce. Vedle znalostí z technických a ekonomických předmětů získávají studenti zkušenosti také v oblasti sociálních a přírodních věd včetně nezbytných organizačních zkušeností a jazykových znalostí.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolvent najde uplatnění v geologických průzkumných a těžebních organizacích, ve státní správě především v oblasti geologie životního prostředí atp. Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jako samostatní odborníci při organizaci a propagaci cestovního ruchu právě tak jako kvalifikovaní organizační pracovníci v oblasti turismu a turističtí průvodci specializovaní na neživou přírodu a využívání přírodních zdrojů.

Možnost podat přihlášku do 15. 9. 2018


© 2019 VŠB-TU Ostrava