Bakalářské studium

Detail studijního oboru

Fakulta: Hornicko-geologická fakulta
Studijní program: Geologické inženýrství
Typ studia: bakalářské
Kód: 2101R004
Název česky: Geovědní a montánní turismus
Název anglicky: Geoscience and Industrial Tourism
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra geologického inženýrství
Garant: prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Klíčová slova: cestovní ruch, přírodní památky, geovědní turismus, montánní turismus, technické památky
Charakteristika oboru: Tento obor je zaměřen na přírodní prostředí a jeho surovinové zdroje, hornické i jiné technické industriální památky a na přírodní památky především neživé přírody. Obor je specifický svým tím, že se zabývá možností zviditelnění a turistického využití v oblasti neživé přírody a jejího průmyslového využívání jak v minulosti tak současnosti.
Odborné znalosti absolventa: Teoretický základ studia je koncipován tak, aby absolventi získali základní vědomosti o principech hydrologických a geologických procesů, o těžbě a zpracování surovin, o ochraně přírody, o historii montánních věd, technických památkách aj. s tím, že studium je doplněno o poznatky důležité pro cestovní ruch jako je turismus, ekonomika a především jazykové dovednosti.
Odborné dovednosti absolventa: Absolventi tohoto oboru by měli být schopni použít své odborné znalosti a dovednosti k rozvoji cestovního ruchu v České republice.
Obecné způsobilosti absolventa: Vedle znalostí z technických a ekonomických předmětů získávají studenti zkušenosti také v oblasti sociálních a přírodních věd včetně nezbytných organizačních zkušeností a jazykových znalostí.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jako samostatní odborníci při organizaci a propagaci cestovního ruchu právě tak jako kvalifikovaní organizační pracovníci v oblasti turismu a turističtí průvodci specializovaní na neživou přírodu a využívání přírodních zdrojů.

Možnost podat přihlášku do 15. 9. 2018

Navazující magisterské studium

Detail studijního oboru

Fakulta: Hornicko-geologická fakulta
Studijní program: Geologické inženýrství
Typ studia: bakalářské
Kód: 2101R004
Název česky: Geovědní a montánní turismus
Název anglicky: Geoscience and Industrial Tourism
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra geologického inženýrství
Garant: prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Klíčová slova: cestovní ruch, přírodní památky, geovědní turismus, montánní turismus, technické památky
Charakteristika oboru: Tento obor je zaměřen na přírodní prostředí a jeho surovinové zdroje, hornické i jiné technické industriální památky a na přírodní památky především neživé přírody. Obor je specifický svým tím, že se zabývá možností zviditelnění a turistického využití v oblasti neživé přírody a jejího průmyslového využívání jak v minulosti tak současnosti.
Odborné znalosti absolventa: Teoretický základ studia je koncipován tak, aby absolventi získali základní vědomosti o principech hydrologických a geologických procesů, o těžbě a zpracování surovin, o ochraně přírody, o historii montánních věd, technických památkách aj. s tím, že studium je doplněno o poznatky důležité pro cestovní ruch jako je turismus, ekonomika a především jazykové dovednosti.
Odborné dovednosti absolventa: Absolventi tohoto oboru by měli být schopni použít své odborné znalosti a dovednosti k rozvoji cestovního ruchu v České republice.
Obecné způsobilosti absolventa: Vedle znalostí z technických a ekonomických předmětů získávají studenti zkušenosti také v oblasti sociálních a přírodních věd včetně nezbytných organizačních zkušeností a jazykových znalostí.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jako samostatní odborníci při organizaci a propagaci cestovního ruchu právě tak jako kvalifikovaní organizační pracovníci v oblasti turismu a turističtí průvodci specializovaní na neživou přírodu a využívání přírodních zdrojů.

Možnost podat přihlášku do 15. 9. 2018


© 2019 VŠB-TU Ostrava