Ke státní závěrečné zkoušce se dostavte hodinu před začátkem Vaší zkoušky.

 

Studenti bakalářského studia v prezenční formě přihlášeni ke státní závěrečné zkoušce.

Studenti bakalářského studia v kombinované formě přihlášeni ke státní závěrečné zkoušce.

Studenti navazujícího magisterského studia v prezenční formě přihlášeni ke státní závěrečné zkoušce.

Studenti navazujícího magisterského studia v kombinované formě přihlášeni ke státní závěrečné zkoušce.


© 2019 VŠB-TU Ostrava