V termínu 1. 3. – 30. 4. 2018 bude v IS EDISON zpřístupněna funkce pro přihlašování ke SZZ a zároveň pro volbu státnicových předmětů.

Předměty státních závěrečných zkoušek pro šk. rok 2017/2018

Studijní obor

Druh studia

Státnicové předměty

Geologické inženýrství

bakalářské studium

 - B2110-2101R003

 • Geofyzika
 • Geochemie
 • Hydrogeologie
 • Inženýrská geologie
 • Ložiska nerostných surovin
 • Metodologie geologického průzkumu
 • Mineralogie
 • Paleontologie
 • Petrografie
 • Regionální geologie
 • Technické průzkumné práce
 • Všeobecná geologie

navazující magisterské studium

 - N2110-2101T003

 • Aplikovaná mineralogie a petrografie
 • Ekonomika nerostných surovin
 • Geofyzikální metody v HG a IG
 • Hydrodynamické zkoušky
 • Hydrogeochemie
 • Kontaminační hydrogeologie
 • Ložiska kaustobiolitů
 • Ložiska rud a nerud
 • Ochrana a sanace vod
 • Sedimentologie
 • Silikáty
 • Speciální inženýrská geologie
 • Těžba uhlovodíků
 • Užitá geofyzika
 • Vrtné stroje a mechanismy
 • Vrtný průzkum a hlubinné vrtání
 • Výpočet zásob nerostných surovin
 • Zřizování a provoz PZP
 • Hydrogeologie
 • Inženýrská geologie
 • Regionálni geologie
 • Technické průzkumné práce
Krajinné vodní hospodářství bakalářské studium
 • Hydrogeologie
 • Hydrologie
 • Meteorologie a klimatologie
 • Vodohospodářská zařízení II

Voda - strategická surovina

navazující magisterské studium

 - N2101 - 3901T037

 • Hydrologie II
 • Hydrogeologie II
 • Úprava a čištění vod
 • Hydrotoxikologie
 • Geoinformační technologie
 • Vodohospodářské stavby
 • Revitalizace vodních toků

Geovědní a montánní turismus

bakalářské studium

 - B2110-2101R004

 • Technické kulturní památky
 • Geomontánní turismus
 • Metody sanace přírodních útvarů
 • Přírodní a technogenní surovinové zdroje
 • Všeobecná geologie

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava