Institut působí v oblasti výuky geologie a navazujících disciplín, především aplikované geologie, kde zajišťuje také výzkum. Mimo to je zapojen do spolupráce s praxí, řady mezinárodních projektů a kooperace s domácími i zahraničními univerzitami. Institut geologického inženýrství je organizačně rozdělen na tři oddělení: 
 
Součástí institutu jsou i geologické a mineralogické sbírky umístěné v Geologickém pavilónu F. Pošepného.
Institut je garantem studijního programu "Geologické inženýrství" a v rámci tohoto programu dvou studijních oborů:
  • Geologické inženýrství
  • Geovědní a montánní turismus
Současně v rámci studijního programu "Nerostné suroviny" institut garantuje:

Ústřední knihovna VŠB-TUO disponuje aktuální odbornou literaturou vázanou na studované obory.


© 2019 VŠB-TU Ostrava