Katedra geologického inženýrství

je součástí Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Institut působí v oblasti výuky geologie a navazujících disciplín, především aplikované geologie (inženýrská geologie, hydrogeologie), kde zajišťuje také výzkum. Mimo tyto základní činnosti je zapojen do spolupráce s praxí, řady mezinárodních projektů a kooperace s domácími i zahraničními univerzitami.   FB-f-Logo__blue_50

Součástí institutu jsou i geologické sbírky umístěné v Geologickém pavilónu F. Pošepného.

Institut je garantem studijního programu Geologické inženýrství a v rámci tohoto programu dvou studijních oborů:

Geologické inženýrství 

  • studium bakalářské, navazující magisterské a doktorské, v prezenční i kombinované formě 

 Geovědní a montánní turismus

  • studium bakalářské, v prezenční formě


© 2019 VŠB-TU Ostrava