Institut fyziky

zajišťuje výuku a výzkum v oblasti fyziky a souvisejících disciplín. Garantuje výuku fyziky a navazujících předmětů na šesti technických fakultách VŠB-TU Ostrava.  Má akreditovaný vlastní bakalářský a magisterský studijní obor Aplikovaná fyzika materiálů a také doktorský studijní obor Aplikovaná fyzika.

 

Odborné specializace oboru Aplikovaná fyzika:

  • Aplikovaná jaderná fyzika
  • Defektoskopie a diagnostika materiálů
  • Fyzikálnč mechanické a povrchové vlastnosti materiálů
  • Optická diagnostika
  • Optická spektroskopie
  • Progresivní technologie porušování materiálů
  • Speciální materiály a technologie

© 2019 VŠB-TU Ostrava