Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

 

Základním cílem projektu je vytvořit unikátní centrum (jediné v ČR), které se bude věnovat přednostně výzkumu problematiky těžby a užití energetických surovin i dalšího využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje a požadavku na maximální surovinovou soběstačnost, která se stává jednou ze základních priorit členských zemí EU. Sjednocením výzkumné činnosti dvou organizací bude možné efektivněji reagovat na problémy a praktické úkoly přicházející od uživatelů z hospodářské sféry.

Partner (partneři): Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 

 

 

© 2019 VŠB-TU Ostrava