Studijní oddělení

PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

26.4.2017
Uvažujete-li o tom, že byste po absolvování svého odborného studia působili jako středoškolští učitelé odborných předmětů, získali byste tímto studiem, který je akreditován ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (podle § 9 odst. 2 zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) nejen potřebnou pedagogickou kvalifikaci, ale také OSVĚDČENÍ, které opravňuje k pedagogické činnosti na středních školách.

Úřední hodiny studijního oddělení HGF

PONDĚLÍ
8.00- 11.00
zavřeno
ÚTERÝ
zavřeno
12.00 - 14.30
STŘEDA
8.00- 11.00
zavřeno
ČTVRTEK
zavřeno
12.00 - 14.30
PÁTEK
8.00- 11.00
12.00 - 14.00


Studijni referentka pro bakalářské studium - 1. ročník prezenční forma studia vč. přijímacího řízení a stipendií
Vranková Dagmar
místnost: A146
tel.: +420 597 325 576

Studijní referentka pro bakalářské prezenční studium 2. a 3 .ročník
Zárybnická Renáta, Ing.
místnost: A145
tel.: +420 597 325 575

Studijní referentka pro bakalářské kombinované studium vč. přijímacího řízení na kombinované studium
Dvořáková Karla
místnost: A147
tel.: +420 597 325 340

Studijní referentka pro navazující magisterské studium prezenční a kombinované vč. přijímacího řízení
Denisa Zdražilová
místnost: A147
tel.: +420 597 325 345

Studijní referentka pro doktorské studium, Erasmus
Padisaková Alice, Ing.
místnost: A144
tel.: +420 597 321 298


© 2017 VŠB-TU Ostrava