Instituty a pracoviště

 

501_small Děkanát HGF 5011_small

Studijní oddělení

512_small Institut kombinovaného studia Most
Pověřený vedením: doc. JUDr. Király Alexander, Ph.D.
Tel.: +420 597 325 706
516_small

Institut fyziky
Pověřený vedením:
doc. Dr. Ing. Lesňák Michal
Tel.: +420 597 325 206

541_small Institut geologického inženýrství
Pověřený vedením:
doc. Ing. Skupien Petr, Ph.D.
Tel.: +420 597 323 551
542_small Institut hornického inženýrství a bezpečnosti
Pověřený vedením: 
Ing. Šancer Jindřich, Ph.D.
Tel.: +420 597 325 287
544_small Institut geodézie a důlního měřictví
Vedoucí: doc. Ing. Černota Pavel, Ph.D.
Tel.: +420 597 321 234
545_small Institut ekonomiky a systémů řízení
Vedoucí: doc. Ing. Vilamová Šárka, Ph.D.
Tel.: +420 597 324 400
546_small Institut environmentálního inženýrství
Pověřena vedením:
doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D.
Tel.: +420 597 323 347
548_small Institut geoinformatiky
Vedoucí: doc. Ing. Ivan Igor, Ph.D.
Tel.: +420 597 323 550
 
512 Hvězdárna a planetárium
Vedoucí: PaedDr. Marková Ivana, Ph.D.
Tel.: +420 596 994 959
GP Geologický pavilon
Vedoucí: Ing. Polášková Martina
Tel.: +420 597 325 392
 
Účelová pracoviště
ICT Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
Ředitel:
prof. Ing. Slivka Vladimír, CSc., dr.h.c.
Tel.: +420 597 324 366
laborator Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin
Vedoucí: Ing. Šancer Jindřich, Ph.D.
Tel.: +420 597 325 287


© 2017 VŠB-TU Ostrava