3. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
vypisuje 3. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019
do bakalářských studijních programů (oborů)
a do navazujících magisterských studijních programů (oborů).

Přihlášky lze podat elektronicky na adrese https://prihlaska.vsb.cz/uchazec do 15. 9. 2018.

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava