Akademický pracovník (odborný asistent) Katedra environmentálního inženýrství (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba)

Přílohy:
VŘ OA EI.PDF
Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka pro Katedru environmentálního inženýrství.

Přihlášky doručte nejpozději do 30 dnů od data zveřejnění. V případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení. K přijímacímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči. HGF VŠB-TUO si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení. Obálku označte textem: NEOTVÍRAT – Výběrové řízení odborný asistent HGF.

Náplň práce

Akademický pracovník (odborný asistent) pro výuku se zaměřením na brownfields.

 

Místo výkonu práce: Ostrava

Výše úvazku: 100 %

Termín nástupu: 1. 9. 2018

 

Požadavky

VŠ vzdělání v oboru architektura a stavebnictví, vědecká hodnost nebo akademický titul v příslušné oblasti (CSc., Ph.D.), publikační činnost v oboru, praxe pedagogická a odborná  v příslušném oboru (min.10 let), předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci, zájem o vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce, schopnost komunikace v cizím jazyce, morální a občanská bezúhonnost.

 

Požadované doklady:

přihláška k výběrovému řízení / životopis s uvedením dosavadní praxe / kopie diplomů / soupis publikační činnosti.

Kontakt

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Děkanát Hornicko – geologické fakulty, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava – Poruba.

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava