Akademický pracovník (odborný asistent) Katedra geoinformatiky (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba)

Přílohy:
VŘ OA GIS.PDF
Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka pro Katedru geoinformatiky.

Místo výkonu práce: Ostrava

Výše úvazku: 100 %

Termín nástupu: 1. 2. 2019

Náplň práce

Akademický pracovník (odborný asistent) pro výuku se zaměřením na publikování prostorových dat na webu a vývoj aplikací pro práci s prostorovými daty.

Požadavky

VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost nebo akademický titul v příslušné oblasti (Ph.D.,CSc.), publikační činnost v oboru, praxe v příslušném oboru, znalost technologií ArcGIS Server a GeoServer, znalost alespoň jednoho programovacího jazyka ( preference Python ), předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci, zájem o vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce, znalost jazyka anglického alespoň na úrovni B2, morální a občanská bezúhonnost.

Požadované doklady:

přihláška k výběrovému řízení / životopis s uvedením dosavadní praxe / kopie diplomů / soupis publikační činnosti (databáze SCOPUS/WoS).

Kontakt

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Děkanát Hornicko – geologické fakulty, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava – Poruba


© 2018 VŠB-TU Ostrava