Rozpis promocí HGF v Mostě

Promoce HGF v Mostě se konají 28. června 2018.

V kulturním domě "REPRE" od 8:30. Více viz rozpis.

Studenti se dostaví minimálně 40 minut před začátkem své promoce! 


© 2018 VŠB-TU Ostrava