Rozpis promocí HGF v Ostravě

Promoce HGF v Ostravě se konají ve dnech 18. a 19. června 2018.

V Aule VŠB-TU Ostrava od 8:30. Více viz rozpis.

Studenti se dostaví do místnosti NA2 minimálně 40 minut před začátkem své promoce! 


© 2018 VŠB-TU Ostrava