2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019
do bakalářských studijních programů (oborů)
a do navazujících magisterských studijních programů (oborů).

Přihlášky lze podat elektronicky na adrese https://prihlaska.vsb.cz/uchazecdo 15. 8. 2018.

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava