Odborný asistent (Institut environmentálního inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava)

Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení míst akademických pracovníků pro: 1. Institut environmentálního inženýrství Akademický pracovník (odborný asistent) pro výuku se zaměřením na technologii vody a membránové procesy. 2. Institut environmentálního inženýrství Akademický pracovník (odborný asistent) pro výuku se zaměřením na technologii a hospodaření s vodou.

1. Institut environmentálního inženýrství Akademický pracovník (odborný asistent) pro výuku se zaměřením na technologii vody a membránové procesy.

Místo výkonu práce: Ostrava

Výše úvazku: 50 %
Termín nástupu: dle dohody

2. Institut environmentálního inženýrství Akademický pracovník (odborný asistent) pro výuku se zaměřením na technologii a hospodaření s vodou.

Místo výkonu práce: Ostrava

Výše úvazku: 50 % Termín nástupu: dle dohody

Kvalifikační předpoklady:

VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost nebo akademický titul v příslušné oblasti (CSc., Ph.D.), publikační činnost v oboru, praxe v příslušném oboru, předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci, zájem o vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce, schopnost komunikace v anglickém jazyce, morální a občanská bezúhonnost.

 

Požadované doklady:

přihláška k výběrovému řízení / životopis s uvedením dosavadní praxe / kopie diplomů / soupis publikační činnosti (databáze SCOPUS/WoS).

 

Doplňující informace

Přihlášky doručte nejpozději do 30 dnů od data zveřejnění. V případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení. K přijímacímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči. HGF VŠB-TUO si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Obálku označte textem: NEOTVÍRAT – Výběrové řízení odborný asistent HGF

Kontakt

VŠB – Technická univerzita Ostrava Hornicko – geologická fakulta Tř. 17 listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba


© 2018 VŠB-TU Ostrava