22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"

Datum a čas konání: 31. 5. 2018, 8:00 - 2. 6. 2018, 23:59
Místo konání: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Nová Aula (NA2)
Garantující útvar: 511 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
546 - Katedra environmentálního inženýrství
GPS souřadnice: 49.830799N; 18.162804E
Mapa:
Konference je určena pro vědecké pracovníky, odborníky z firem, státní správy a partnerské organizace, které se zabývají těžbou a úpravou nerostných surovin a odpadů s ohledem na ochranu životního prostředí.
info-image

Konference je určena pro vědecké pracovníky, odborníky z firem, státní správy a partnerské organizace, které se zabývají těžbou a úpravou nerostných surovin a odpadů s ohledem na ochranu životního prostředí. Jedná se o konferenci, která tvoří platformu pro výměnu praktických zkušeností s realizací nových technologií, mezinárodních projektů a VaV činnosti. Je tak vytvářen prostor pro diskusi na aktuální témata, kterým čelí úprava a těžba nerostných surovin a využití odpadů po celém světě.

 

Nosná témata

Kritické suroviny

Oběhové hospodářství při úpravě surovin

Těžba a zpracování surovin z odvalů

Chytré materiály: odpady, kovy a jejich slitiny

 

Hlavní okruhy


Životní prostředí

 • Environmentální politika a nástroje
 • EIA, IPPC, EMS, EMAS atd. 
 • Odpadové hospodářství, Voda, Ochrana ovzduší, Příroda a krajina
 • Rizika pro životní prostředí
 • Brownfieldy
 • Environmentální technologie (Sanační technologie)
 • Vzorkování a metody chemické a mineralogické analýzy


Úpravnictví

 • Úprava a využití nerostných surovin
 • Kovy, keramické materiály, polymery, kompozitní materiály, nanomateriály, nanovlákna
 • Mechanická aktivace
 • Odvodnění, sušení
 • Flotace a flokulace
 • Aglomerace, briketování a peletizace
 • Gravitační separace, těžko-kapalinové rozdružování, magnetická separace
 • Získávání zájmových kovů jako Ge, Be, Li, Co, Mg, La, Ce, Nd, Sm, Eu, . atd.


Biotechnologie životního prostředí

 • BBB - biotechnologie, bioremediace, biodeteriorace
 • Biologické čištění odpadních vod a využití bioenergie rostlinné biomasy
 • Biomateriály, biodegradabilní materiály (biopolymery, bioplasty atd.)
 • Biomineralizace, biofilmy
 • Hodnocení znečištění těžkých kovů v půdě
 • Průmyslová mikrobiologie a geomikrobiologie
 • Mikrobiální výroba vysoce hodnotných produktů: paliv, chemikálií, energií atd.

Ostatní okruhy

 • Vlastnosti uhlí a petrografie uhlí
 • Nakládání s odpady
 • Povrchová úprava uhlí a rud
 • Využití odpadních produktů z komunálního odpadu
 • Čištění odpadních vod
 • Modelování procesů
 • Využití odpadních kalů z výrobního procesu
 • Legislativní otázky recyklace a využití odpadů
 • Partikulární hmoty

© 2018 VŠB-TU Ostrava