Oznámení akademické obci

Odvolání doc. Ing. Jana Valíčka, Ph.D. z funkce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ke dni 2.11.2017 byl doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. rektorem odvolán z funkce děkana. S účinností od 3.11.2017 je vedením fakulty pověřen doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.


© 2018 VŠB-TU Ostrava