Terenní cvičení v lomu Hrabůvka (Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá) a v organizaci Austin Detonator, s.r.o. Vsetín

info-image

Studenti 2. ročníku bakalářského prezenčního a kombinovaného studia a studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia Těžba nerostných surovin a jejich využívání se zúčastnili ve dnech 19. 10. 2017 a 26. 10. 2017 Terénního cvičení z trhacích prací a bezpečnosti práce v lomu Hrabůvka (Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá) a v organizaci Austin Detonator, s.r.o. Vsetín. V lomu Hrabůvka si studenti se souhlasem technického vedoucího odstřelů organizace STV Group, a.s. prakticky vyzkoušeli přípravné práce na clonovém odstřelu.

V organizaci Austin Detonator byli studenti podrobně obeznámení s výrobou elektrických, neelektrických a elektronických rozbušek v jednotlivých provozech organizace. Odborný pedagogický dozor zajišťoval doc.Ing.Milan Mikoláš, Ph.D.


© 2018 VŠB-TU Ostrava