Vyhlášení harmonogramu voleb do Akademického senátu HGF VŠB - TU Ostrava

a ustanovení volebních komisí pro pracoviště Ostrava a Institut kombinovaného studia Most

Harmonogram voleb do Akademického senátu HGF VŠB - TU Ostrava viz příloha.

Ustanovení volebních komisí viz příloha.


© 2018 VŠB-TU Ostrava