Geo-Spatial Technologies and Earth resources

Pozvání na konferenci od Dr. Nguyen Quoc Long - Head of Department of Mine Surveying, Hanoi University of Mining and Geology.
info-image

Termín pro zaslání abstraktů je 31. května 2017.


© 2017 VŠB-TU Ostrava