Promoce U3V

Ve dnech 16. a 17. května 2017 se uskutečnily promoce Univerzity třetího věku.
info-image

Na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava proběhl v akademickém roce 2016/2017 25. ročník Univerzity 3. věku.

Bylo otevřeno 5 studijních programů. Čtyři geovědní - Základy geologie, Aplikovaná geologie, Člověk a životní prostředí a Geomontánní turismus pro U3V, který byl vyučován v prvém i druhém ročníku, a dále jeden program se zaměřením na informatiku Informační, komunikační a multimediální systémy. I ten probíhal v prvém a druhém ročníku. Ke studiu nastoupilo v tomto akad. roce 195 posluchačů. Akademický rok 2016/17 byl zahájen již tradičně společnou přednáškou pro všechny účastníky U3V na Vysoké škole báňské - tedy pro studující na všech fakultách, které U3V na škole pořádají. Kromě HGF jsou to Ekonomická fakulta, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta strojní a Fakulta bezpečnostního inženýrství.

Vlastní výuka Univerzity 3. věku na HGF byla sestavena ze studijních předmětů, které vycházely z předmětů běžného bakalářského studia a liší se od nich samozřejmě především rozsahem. Jeden semestr je tak naplněn 3 studijními předměty, každý s rozsahem 8 hodin, tedy 4 přednášky či cvičení na jedno dané téma. Účastníci většinou obdrželi ke každému předmětu podpůrné studijní materiály ve formě tištěných nebo elektronických textů či prezentací. Pozornost a znalosti účastníků byly na konci ročníku ověřeny vykonáním písemného testu.

 Do výuky studijních programů se zapojili pedagogové všech institutů HGF; největší zastoupení vzhledem k nasazeným předmětům pak bylo ze strany akad. pracovníků Institutu geologického inženýrství a Institutu enviromentálního inženýrství.

Dvouleté studijní programy letos ukončí 50 absolventů. 35 osob v programu Geomontánní turismus a 15 v programu IKMS.

Nově se plánuje otevření studijního programu Společnost a přírodní vědy, který bude opět dvouletý a bude zaměřen na širší spektrum oborů, které vyučují či se jimi zabývají především odborníci z Hornicko-geologické fakulty.

 


© 2017 VŠB-TU Ostrava