Vítězové SVOČ 2017

Dne 4. 5. 2017 se uskutečnilo mezinárodní fakultní kolo Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) ve spolupráci s fakultou BERG TU v Košicích.
info-image

V rámci soutěže předvedli své odborné práce studenti Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava a Fakulty BERG TU z Košic ve třech sekcích.

Hodnoceni byli dle těchto kritérií:

1. Aktuálnost tématu a význam práce
2. Formulace cíle práce a hypotézy
3. Metodika zpracování
4. Vlastní práce - postup řešení
5. Práce s odbornou literaturou
6. Přesnost formulací, vědecká erudovanost
7. Formální zpracování
8. Splnění cíle
9. Teoretický přínos práce nebo její praktické využití
10. Prezentace práce před komisí

 

V sekci logistiky a geověd se umístili:

za 1. místo - Bc. Radka Matová

za 2. místo - Bc. Petra Plešková

za 3. místo - Bc. Jiří Polách

mimořádné ocenění - Bc. Silvia Jajčišinová

V sekci zemských zdrojů se umístili:

za 1. místo - Bc. Miroslav Zdařil

za 2. místo - Bc. Tomáš  Hašuľ

za 3. místo - Bc. Lukáš Klus

V sekci řízení a informačních technologií se umístili:

 za 1. místo - Bc. Filip Gaňa

za 2. místo - Bc. Michael Sirůček

za 3. místo - Matej Mikulzsky

mimořádné ocenění - Bc. Ján Barto

Gratulujeme výhercům a děkujeme za účast všem prezentujícím studentům i akademickým pracovníkům za členství v komisích.


© 2017 VŠB-TU Ostrava