Podpora talentovaných studentů pro akademický rok 2017/2018

1. kolo výběrového řízení studentů se zapojením do programu Podpory talentovaných studentů pro akademický rok 2017/2018.
info-image

V návaznosti na institucionální rozvojový projekt „Analýza studia a talentovaní studenti“ (IRP/2016/60) vyhlašuje Hornicko-geologická fakulta 1. kolo výběrového řízení studentů se zapojením do programu Podpory talentovaných studentů pro akademický rok 2017/2018.

Pro koho? - pro studenty 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia v prezenční formě.

Zájemci o zařazení do tohoto programu se mohou přihlásit nejpozději do 5. 5. 2017 elektronicky na adresu silvie.heviankova@vsb.cz.

Součástí přihlášky musí být také následující dokumenty:

• stručné CV (včetně specifikace dosavadních aktivit nad rámec studia, např. studijní a pracovní stáže, účast na řešení projektu SGS apod.),

• motivační dopis.

Co nabízíme?

• prohloubení znalostí v daném oboru studia včetně výuky anglického jazyka aj.,

• odborné vedení supervizorem, tj. akademickým pracovníkem fakulty,

• možnost zapojení se do experimentální činnosti v laboratořích,

• navázání spolupráce s praxí,

• účast na řešení projektů,

• účast na odborných konferencích.

Za aktivní účast v tomto programu bude studentům přiděleno mimořádné stipendium.


© 2018 VŠB-TU Ostrava