Fulbrightovo stipendium pro postgraduální studium a výzkum

Fulbrightova komise vyhlašuje výběrové řízení do stipendijního programu pro postgraduální studium nebo výzkum v USA v roce 2018/19. Hlásit se do něj mohou čeští studenti a absolventi vysokých škol, kteří k 1. září 2017 získají alespoň bakalářský titul. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá životní náklady, zpáteční letenku, zdravotní pojištění a v případě studia rovněž školné do výše 15 tisíc dolarů.
info-image

Uchazeči musí do uzávěrky 1. září 2017 odeslat online přihlášku, včetně dalších vyžadovaných pokladů jako jsou doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů.

Nejobvyklejším využitím stipendia je práce na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci, v kategorii "visiting research student". Cílem pobytu v USA může být rovněž absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie "degree"), nebo i jednoroční hostování v rámci kategorie "non-degree".

Hlásit se mohou zájemci ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny, MBA a LLM. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Základními předpoklady jsou české občanství a trvalý pobyt v ČR, výborné studijní nebo odborné výsledky. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů, konkrétně jazykové zkoušky TOEFL na minimálně 80 bodů a v případě kategorie "degree" také testu studijních předpokladů GRE. Od uchazečů, kteří plánují do USA vyjet na výzkumný pobyt v rámci kategorie "visiting research", vyžadujeme předložení pozvání z hostitelské americké akademické instituce.

Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:

- výzkumný pobyt (visiting research): práce na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,
 
-celé studium (degree): absolvování kompletního studijního programu vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, s tím, že stipendium přispívá pouze na první rok studia

- studijní pobyt (non-degree): jednoroční studijní pobyt nevedoucí k zisku titulu.

Z americké strany je program administrován organizací Institute of International Education.

Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (9 měsíců) a pokrývá životní náklady ve formě kapesného v závislosti na průměrných nákladem v dané lokalitě, zpáteční letenku, zdravotní pojištění sjednané v rámci programu, pokud škola vyžaduje vlastní, musí si jej stipendista hradit z vlastních prostředků; školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, platí pouze u studentů kategorie "degree", pokud studium stojí více, musí si student zajistit dodatečné finance. Stejně tak si musí z jiných zdrojů zajistit finance pro případná další léta studia.

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava