21. mezinárodní konference „Životní prostředí a úpravnictví" a workshop „Critical Raw Materials for the 21st Century“

Datum konání: 1. 6. 2017 - 3. 6. 2017
Místo konání: Nová Aula - NA2
Kapacita akce: 100
Garantující útvar: 511 - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
546 - Institut environmentálního inženýrství
GPS souřadnice: 49.830799N; 18.162804E
Mapa:
Konference bude zaměřena na nové vědecké a technologické objevy v úpravě surovin a ochraně životního prostředí.
info-image

Hlavní okruhy

Životní prostředí

 • Problémy životního prostředí průmyslové krajiny
 • Sanační technologie
 • Rekultivace
 • EIA, EMS, EMAS, IPPC
 • Čistší produkce
 • Problematika vzorkování a chemické analýzy odpadů
 • Čištění odpadních vod
 • Obnovitelné zdroje energie

Úpravnictví

 • Úprava a využití druhotných surovin
 • Úprava chudých rud
 • Úprava a obohacování průmyslových a keramických nerostů
 • Úprava uhlí
 • Drcení, třídění a aglomerace
 • Flotace a flokulace
 • Hydrometalurgické procesy
 • Regenerace ušlechtilých kovů
 • Snížení nečistot v nerostných surovinách určených k prodeji

Recyklace a regenerace

 • Recyklace průmyslových odpadů
 • Recyklace komunálních, nemocničních, zemědělských a radioaktivních odpadů
 • Recyklace stavebních a demoličních odpadů
 • Recyklace autovraků
 • Zavádění nových technologií na zpracování elektroodpadu
 • Alternativní zpracování zbytkového odpadu s cílem umožnit jeho maximální recyklaci a využití
 • Podnikatelské aktivity v oblasti zpracování nerostných surovin a recyklace odpadů
 • Legislativní otázky recyklace a využití odpadů

Biotechnologie životního prostředí

 • Biotechnologie v tvorbě a ochraně životního prostředí
 • Biologické metody čištění odpadních vod
 • Mechanicko-biologická úprava zbytkového odpadu
 • Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • Aplikace biotechnologií při získávání užitkových složek z nerostných surovin a odpadů
 • Biochemické techniky pro extrakci a čištění
 • Mikrobiální procesy degradace kontaminovaných látek
 • Biokoroze
 • Bioakumulace
 • Bioenergetika
 • Bioplasty
 • Bioremediace 

© 2018 VŠB-TU Ostrava