SVOČ 2017

Mezinárodní fakultní kolo Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) ve spolupráci s fakultou BERG TU v Košicích se uskuteční 4. května 2017.

Sekce:

1. logistiky a geověd

2. zemských zdrojů

3. sekce řízení a informačních technologií

Podmínky soutěže:

Do soutěže je možno přihlásit odborné práce, které tématicky vyhovují vyhlášeným sekcím. Kvalitu prací a jejich prezentaci posuzují jednotlivé komise SVOČ.

Přihlášky zasílejte poštou na adresu VŠB - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 708 33 a zároveň i email na adresy: marta.harnicarova@vsb.cz a kristina.nenickova@vsb.cz.

Termín podání přihlášek je 15. dubna 2017, termín odevzdání práce je 26. dubna 2017.


© 2017 VŠB-TU Ostrava