Spuštění Geo Inkubátoru v Ostravě

Prezentace spuštění prvního Geo Incubatoru ve střední Evropě ve spolupráci s VŠB-TUO 22.2.2017 ve 14:00 hodin v Aule univerzity.
info-image

Geo Incubator, jako první inkubátor zaměřený na průzkum a těžbu nerostných surovin v regionu střední Evropy, založený investiční společností OPIFER, je tu od toho, aby jsme společně zhodnotili komerční potenciál Vašeho nápadu nebo projektu v rané fázi a proměnili je v reálnou firmu, podpořili ji investicí a týmem odborníků v následném vývoji.

Chcete se dozvědět, jak to funguje? Společně budeme rozvíjet Vaše inovativní nápady a projekty z oblastí inženýrské geologie, hydrogeologie, aplikované mineralogie a petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie, techniky průzkumu včetně aplikované geofyziky a vrtání, gravimetrie, magnetiky, seismiky a softwarové řešení pro geoinformatiku, analýzu a interpretaci geofyzikálních i geologických dat. Propojíme Vás s technologickými firmami a předními odborníky z celého světa. Umožníme Vám využít všechny synergie Geo Incubatoru včetně nejmodernějšího, nejen geologického, software a hardware vybavení.

V následujících letech budeme do vašich projektů a firem investovat více než 5 milionů dolarů. Připojte se ke globálně úspěšným firmám z Vaší oblasti, do kterých jsme již investovali.


© 2019 VŠB-TU Ostrava