Současnost a perspektiva těžby a úprava nerudních surovin

VI. ročník mezinárodní konference, pod záštitou prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.; Ministra průmyslu a obchodu ČR; Předsedy Českého báňského úřadu; Prezidenta Hospodářské komory MSK. Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci s dlouholetou tradicí pod tématickým názvem Současnost a perspektivita těžby a úprava nerudních surovin VI., nově sekce Partikulární hmoty, která se bude konat ve dnech 29. a 30. 3. 2017 v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
info-image

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškových sálů, v prostorách Nové auly prezentační výstavka firem, které působí v oblasti těžby a úpravy nerudních surovin, včetně firem zabývajících se geologickým průzkumem, projekčními pracemi, výrobou a prodejem strojů a zařízení pro těžební průmysl.

Vítany jsou také firmy zabývající se charakterizací a úpravou sypkých hmot, jejich dopravou a procesním zpracováním, příp. činnostmi s tím souvisejícími.

Témata:

•Těžba a úprava stavebního kamene

•Těžba a úprava štěrkopísků a písků, těžba zvodnělých ložisek

•Těžba a zpracování kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

•Těžba a úprava keramických, sklářských, cihlářských a ostatních surovin

•Možnosti využití doprovodných surovin při těžbě uhelných ložisek

•Požadavky a optimalizace strojů a zařízení pro těžbu a úpravu surovin

•Bezpečnost práce a legislativní otázky

•Ekonomické aspekty těžby a úpravy surovin

•Využití a recyklace odpadů z těžby, úpravy a zpracování surovin

•Vliv těžby nerudních surovin na životní prostředí, rekultivace

•Průzkum a využití stávajících a perspektivních ložisek

•Projekční činnost, geodetické, geologické, geofyzikální, geomechanické, laboratorní práce a zkušebnictví, modelování, vizualizace a logistika

•Výzkum, vývoj, výchova a vzdělávání v oblasti těžby a úpravy 
 
V SEKCI PARTIKULÁRNÍCH HMOT
•Výzkum a vývoj v oblasti mechaniky sypkých hmot

•Mechanicko-fyzikální vlastnosti sypkých hmot

•Modelování dopravních procesů a zařízení pomocí metody diskrétních prvků (DEM)

•Aplikace modelů DEM pro procesní optimalizaci
 

Registrace: tuns.webnode.cz

V případě dotazů piště na adresu: 2017tuns@gmail.com

 Garanti:

Ing. Martin Hummel, Ph.D. Ing. Otakar Vavruška prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.


© 2018 VŠB-TU Ostrava